نصب انواع سوله

سوله بیرجند، سازه در بیرجند، اسکلت فلزی در بیرجند، قیمت سوله در بیرجند ، قیمت سازه در بیرجند ، قیمت اسکلت فلزی در بیرجند ، نصب و اجرا سوله در بیرجند ، نصب و اجرا سازه در بیرجند ، نصب و اجرا اسکلت فلزی در بیرجند ، سوله فلزی سبک بیرجند ، اسکلت فلزی سبک در بیرجند ، ساختمان اسکلت فلزی در بیرجند ، تولید سوله در بیرجند ، ساخت سازه بتونی در بیرجند ،تولید اسکلت فلزی در بیرجند

ساختمان فلزی و بتنی در بیرجند :

احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند؛ محور اصلی مسئولیت عبارت است از:
الف ) ایمنی ب ) زیبائی ج) اقتصاد

قیمت سازه های فلزی  در بیرجند , بهای تمام شده سازه های فلزی  در بیرجند , ساخت سازه فلزی  در بیرجند , سازنده سازه فلزی  در بیرجند , ساخت و نصب سازه فلزی  در بیرجند , ساخت و تولید سازه فلزی  در بیرجند , تولید سازه فلزی  در بیرجند , سازه سبک در بیرجند

photo_2016-11-26_17-48-45

با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا” بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه 2800 زلزله ایران ساخته میشود، آشنایی با مزایا و معایب ساختمانها می تواند درتصمیم گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد. 

تجربه نشان میدهد که خسارت وارده برساختمانهای کوتاه و صلب که در زمینهای محکم ساخته شده اند ، زیاد است . درحالیکه در ساختمانهای بلند و انعطاف پذیر ، آنهائی که در زمینهائی نرم ساخته شده اند ، صدمات بیشتری از زلزله دیده اند . بعبارت دیگر در زمینهای نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتا” بزرگ است ، ساختمان های کوتاه نتایج بهتری داده اند و برعکس در زمینهای سفت با پریود کوچک ، ساختمان بلند احتمال خرابی کمتر دارند.
عکس العمل ساختمانها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیری آن دارد و مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار آن در مقابل زلزله ، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است. 

مقاومت زیاد: مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به این علت در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های مرتفع ، ساختمانهائی که برزمینهای سست قرارمیگیرند ، حائز اهمیت فراوان میباشد . 

خواص یکنواخت : فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه میشود ، یکنواخت بودن خواص آن میتوان اطمینان کرد و خواص ان بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد ، اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو یی در مصرف مصالح را باعث میشود . 

25caa0481723764a4de3a6bc3e7a6a93_resized

شکل پذیری : از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری ان است که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است ونیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نماید ،در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند. یکی از عواملی که در هنگام خرابی ،عضو خود خبر داده و ازخرابی ناگهانی وخطرات ان جلوگیری میکند. 

سازه دست دوم  در بیرجند , وزن سازه  در بیرجند , وزن سازه فلزی  در بیرجند , جزئیات سازه فلزی  در بیرجند , تولیدکننده سازه  در بیرجند , تولیدکنندگان سازه فلزی  در بیرجند , دیتیل سازه فلزی  در بیرجند , سازه فلزی دست دوم  در بیرجند , روش نصب سازه فلزی  در بیرجند , نحوه نصب سازه  در بیرجند , قیمت نصب سازه  در بیرجند , نصب سازه  در بیرجند , نصب انواع سازه  در بیرجند , آموزش ساخت سازه  در بیرجند , تعریف سازه  در بیرجند , نصب کننده سازه  در بیرجند , لیست فروشندگان سازه  در بیرجند

سوله بیرجند، سازه در بیرجند، اسکلت فلزی در بیرجند، قیمت سوله در بیرجند ، قیمت سازه در بیرجند ، قیمت اسکلت فلزی در بیرجند ، نصب و اجرا سوله در بیرجند ، نصب و اجرا سازه در بیرجند ، نصب و اجرا اسکلت فلزی در بیرجند ، سوله فلزی سبک بیرجند ، اسکلت فلزی سبک در بیرجند ، ساختمان اسکلت فلزی در بیرجند ، تولید سوله در بیرجند ، ساخت سازه بتونی در بیرجند ،تولید اسکلت فلزی در بیرجند

اسکلت فلزی پیش ساخته در بیرجند :

اتصالات در کلیه سازه ها ازجمله سازه های فولادی یکی از اجزای اساسی سازه بوده و عامل اصلی یکپارچگی سیستم های سازه ای می باشند. یک اتصال ضعیف و نامناسب می تواند منجر به یک سری زوال های پی در پی و بنیادی در سازه فولادی گردد.

توجیه اقتصادی ساخت سازه فلزی  در بیرجند , بارگذاری سازه  در بیرجند , مقاومت سازه  در بیرجند , شرایط ساخت سازه  در بیرجند , اتصال سازه  در بیرجند , نقش سازه  در بیرجند , مزایای ساخت سازه فلزی  در بیرجند , سازه به انگلیسی  در بیرجند , سازه های فلزی سبک  در بیرجند , سازه چیست  در بیرجند , سازه ارزان  در بیرجند , سازه فلزی ارزان  در بیرجند

photo_2016-11-26_17-48-45

انواع اشکال سازه پیش ساخته  در بیرجند , فروشندگان سازه پیش ساخته  در بیرجند , سازه سبک اجاره ای  در بیرجند , سازه سبک پیش ساخته  در بیرجند , سازه فلزی دست دوم اجاره ای  در بیرجند , فروش سازه دست دوم  در بیرجند , فروشندگان سازه دست دوم  در بیرجند , لیست فروشندگان سازه پیش ساخته  در بیرجند , لیست فروشندگان سازه دست دوم  در بیرجند , نصب سازه پیش ساخته  در بیرجند , سازه فلزی پیش ساخته چیست  در بیرجند , دیتیل سازه فلزی پیش ساخته  در بیرجند , سازه پیش ساخته به انگلیسی  در بیرجند

از آنجا که زوال اعضای سازه ای خیلی کم اتفاق می افتد، بسیاری از زوال های سازه ای ناشی از طراحی ضعیف اتصالات و یا ضعف در جزئیات اجرائی می باشد. در طراحی و اجرای اتصالات ساختمانهای فولادی باید توجه ویژه ای بشود که حتی در ساختمانهای در حال احداث نیز مشکلات متعددی دیده می شود که به هنگام زلزله شکست جوش و گسیختگی اتصال ساده و یا گیردار تیر به ستون ساختمانهای فولادی زیاد تجربه شده است امروزه اجزای سازه ای فولادی توسط جوش یا پیچ و یا ترکیبی از این دو به یکدیگر متصل می گردند. تا چند دهه قبل اتصالات توسط جوش و یا پرچ انجام می شد. برای نخستین بار در سال ” 1947 کمیته تحقیقاتی اتصالات پیچی وپرچی ” آمریکا تشکیل شد. این کمیته اولین دستورالعمل خود را در سال 1951 انتشار داد. در این دستورالعمل ضوابط جایگزین نمودن پیچهای پر مقاومت به جای پرچ ارائه گردید. از آن تاریخ به بعد استفاده از پیچ به خصوص پیچ های با مقاومت زیاد بسیار رایج و مرسوم شد به طوریکه امروزه در سازه های فولادی دیگر از پرچ استفاده نمی شود. دلایلی را برای این تغییر (یعنی استفاده از پیچ به جای پرچ) می توان برشمرد، ازجمله آنکه:

• برای نصب یک پیچ به دو کارگر معمولی نیاز است درصورتیکه یک پرچ توسط چهار کارگر ماهر اجرای می شد.
• اجرای پرچ یک عملیات به علت حمل پرچ گداخته از محل کوره تا محل نصب نسبتا خطرناک و پر سروصدا است.
• اجرای اتصالات پیچی بسیار سریع انجام میگیرد و زمان نصب را به طور چشمگیری کاهش میدهد.

1324795291
ارائه AISC با این وجود ضوابط مربوط به ساخت و اجرای اتصالات پرچی کنار گذاشته نشده است و هنوز توسط آئین نامه می شود. زیرا بسیاری از سازه های فولادی موجود در گوشه و کنار جهان دارای اتصالات پرچی می باشند و شناخت رفتارآنها برای ارزشیابی مقاومت این سازه ها و ترمیم سازه های قدیمی الزامی می باشد. به طورکلی، اصول آنالیز و طراحی اتصالات پرچی نظیر اتصالات پیچی می باشد با این تفاوت که خصوصیات مصالح آنها متفاوت می باشد.

مقاومت سازه فلزی  در بیرجند , نقشه سازه فلزی  در بیرجند , نقشه کشی سازه فلزی  در بیرجند , دیتیل سازه پیش ساخته  در بیرجند , مزایای سازه فلزی پیش ساخته  در بیرجند , نمای سازه پیش ساخته  در بیرجند , طراحی نمای سازه  در بیرجند , نحوه نصب سازه فلزی  در بیرجند , انواع سازه فلزی  در بیرجند , مقاومت سازه فلزی  در بیرجند , دیتیل سازه  در بیرجند , طراحی نمای سازه فلزی  در بیرجند

سوله بیرجند، سازه در بیرجند، اسکلت فلزی در بیرجند، قیمت سوله در بیرجند ، قیمت سازه در بیرجند ، قیمت اسکلت فلزی در بیرجند ، نصب و اجرا سوله در بیرجند ، نصب و اجرا سازه در بیرجند ، نصب و اجرا اسکلت فلزی در بیرجند ، سوله فلزی سبک بیرجند ، اسکلت فلزی سبک در بیرجند ، ساختمان اسکلت فلزی در بیرجند ، تولید سوله در بیرجند ، ساخت سازه بتونی در بیرجند ،تولید اسکلت فلزی در بیرجند

نصب و اجرای سوله در بیرجند :

ساختمان سازه فلزی پیش ساخته  در بیرجند , توجیه اقتصادی سازه پیش ساخته  در بیرجند , توجیه اقتصادی ساختمان سوله فلزی  در بیرجند , قیمت ساختمان سازه  در بیرجند , قیمت سازه فلزی پیش ساخته  در بیرجند , قیمت ساختمان سوله فلزی  در بیرجند ,قیمت سازه  در بیرجند , اجرا سازه  در بیرجند , اجرا سازه فلزی  در بیرجند , اجرا سازه فلزی پیش ساخته ، قیمت هر مترمربع سازه ، وزن هر مترمربع سازه ، هر مترمربع سازه فلزی

photo_2016-11-26_17-48-45

معمولاً اتصال اغلب قسمتهای یک سوله بوسیله پیچ و مهره و در مواردی نیز از طریق جوش انجام می‌گیرد. به دلیل اینکه تمامی قطعات سوله در کارخانه ساخت بالا ساخته می‌شوند و بیشتر اتصالات از نوع فلنجی بود معمولاً عملیات نصب در چند روز خاتمه می‌یابد و این امر باعث صرفه جویی فراوان در وقت و هزینه تمام شده می‌گردد.

روش نصب اسکلت فلزی  در بیرجند , نحوه نصب اسکلت فلزی  در بیرجند , تعریف اسکلت فلزی  در بیرجند , فروش اسکلت فلزی  در بیرجند , فروشنده اسکلت فلزی  در بیرجند , فروشندگان اسکلت فلزی  در بیرجند , لیست فروشندگان اسکلت فلزی  در بیرجند , طراحی اسکلت فلزی  در بیرجند , طراح اسکلت فلزی  در بیرجند , نصاب اسکلت فلزی  در بیرجند , نصب کنننده اسکلت فلزی  در بیرجند , انواع اسکلت فلزی  در بیرجند , نصب انواع اسکلت فلزی  در بیرجند , ساختمان اسکلت فلزی  در بیرجند

سوله‌ها دارای اجزای مشخص و تعریف شده‌ای هستند، هر قسمت از سوله توسط مهندسین محاسب جزء به جزء محاسبه و طراحی می‌گردد. بخشی از مشخصترین اجزاء سوله به شرح زیر می‌باشد:

۱- قاب خمشی با تکیه گاه ساده یا گیردار شامل ستون‌ها خرپاها و یا رفترها

۲- مهارهای طولی که عموماً بصورت قوطی با لوله هستند.

۳- مهارهای عرضی که بادبندهای سقف جزی از آنهاست

۴- میل مهارها

۵- زد یا لاپه که در اندازه‌های ۶ و ۷ متر در بازار موجود است.

۶- بادبندها بصورت میلگرد پیش تنیده و یا پروفیل مورد استفاده قرار می‌گیرد

۷- نبشی سینه بندFlange stay

۸- براکت‌ها که وظیفه انتقال بار جرثقیل به ستون را دارد

۹- پوشش سقف

۱۰- دیواره‌ها

img_11321

قیمت اسکلت فلزی  در بیرجند , بهای تمام شده اسکلت فلزی  در بیرجند , ساخت اسکلت فلزی  در بیرجند , سازنده اسکلت فلزی  در بیرجند , ساخت و نصب اسکلت فلزی  در بیرجند , ساخت و تولید اسکلت فلزی  در بیرجند , تولید اسکلت فلزی  در بیرجند , اسکلت فلزی سبک  در بیرجند , اسکلت فلزی دست دوم  در بیرجند , وزن اسکلت فلزی  در بیرجند , جزئیات اسکلت فلزی  در بیرجند , تولیدکنندگان اسکلت فلزی  در بیرجند , دیتیل اسکلت فلزی  در بیرجند , روش نصب اسکلت فلزی  در بیرجند , نحوه اسکلت فلزی  در بیرجند , قیمت تمام شده اسکلت فلزی  در بیرجند , تولیدی اسکلت فلزی  در بیرجند , لیست تولیدکنندگان اسکلت فلزی  در بیرجند

سوله بیرجند، سازه در بیرجند، اسکلت فلزی در بیرجند، قیمت سوله در بیرجند ، قیمت سازه در بیرجند ، قیمت اسکلت فلزی در بیرجند ، نصب و اجرا سوله در بیرجند ، نصب و اجرا سازه در بیرجند ، نصب و اجرا اسکلت فلزی در بیرجند ، سوله فلزی سبک بیرجند ، اسکلت فلزی سبک در بیرجند ، ساختمان اسکلت فلزی در بیرجند ، تولید سوله در بیرجند ، ساخت سازه بتونی در بیرجند ،تولید اسکلت فلزی در بیرجند

سازه فلزی در بیرجند :

سازه فولادی نوعی سازه است که مصالح اصلی آن که برای تحمل نیروها و انتقال آنها به کار می‌رود از فولاد است. اتصالات به کار رفته در این نوع سازه‌ها از نوع جوشی، پرچی و یا پیچ می‌باشد و بسته به نوع اتصالات قطعات طرح شده و کنترل‌های مربوطه بر روی آنها انجادر حال حاضر فولاد از مهمترین مصالح برای ساخت ساختمان و پل و سایر سازه‌های ثابت است مقاومت فولاد (تنش تسلیم) مورد استفاده در بازه۲۴۰۰ تا ۷۰۰۰ kgr/cm ۲ است که برای ساختمانهای معمولی از فولاد با مقاومت ۲۴۰۰ که به آن فولاد نرمه گفته می‌شود استفاده می‌گردد.

photo_2016-11-26_17-48-45

مهمترین مشخصه مکانیکی فولاد نمودار تنش _ کرنش آن می‌باشد که از روی آن تنش تسلیم و یا تنش جاری شدن بدست می‌آید.

نقشه اسکلت فلزی  در بیرجند , نقشه کشی اسکلت فلزی  در بیرجند , مزایای ساخت اسکلت فلزی  در بیرجند , خواص ساخت اسکلت فلزی  در بیرجند , خواص اسکلت فلزی  در بیرجند , اشکال اسکلت فلزی  در بیرجند , نقش اسکلت فلزی  در بیرجند , مزایای اسکلت فلزی  در بیرجند , مزایای ساخت اسکلت فلزی  در بیرجند , توجیه اقتصادی ساخت اسکلت فلزی  در بیرجند , توجیه اقتصادی اسکلت فلزی  در بیرجند

فولاد بعنوان ماده‌ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق، رفتار سازه ای معین، نسبت مقاومت به وزن مناسب، در کنار امکان اجرای سریع سازه‌های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه‌های ساختمانی مطرح نموده است؛ به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش‌سوزیهای شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می‌دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست. فولاد، آلیاژ ی از آهن و کربن است که کمتر از ۲ درصد کربن دارد. در فولاد ساختمانی عمومأ در حدود ۳ درصد کربن و ناخالصیهای دیگری مانند فسفر، سولفور، اکسیژن و نیتروژن و چند ماده دیگر موجود می‌باشد. ساخت فولاد شامل اکسیداسیون و جدانمودن عناصر اضافی و غیر ضروری موجود در محصول کوره بلند و اضافه کردن عناصر مورد نیاز برای تولید ترکیب دلخواه است. برای ساخت فولاد، از چهار روش اصلی استفاده می‌شود. این روشها عبارتند از: روش کوره باز، روش دمیدن اکسیژن، روش کوره برقی، روش خلاء.

inx

سازه اسکلت فلزی  در بیرجند , اسکلت فلزی به انگلیسی  در بیرجند , اسکلت فلزی سبک  در بیرجند , اسکلت فلزی چیست  در بیرجند , اسکلت فلزی ارزان  در بیرجند , سازه اسکلت قلزی  در بیرجند , اجزاء اسکلت فلزی  در بیرجند , نمای اسکلت فلزی  در بیرجند , ساختمان اسکلت فلزی  در بیرجند , نمای ساختمان اسکلت فلزی  در بیرجند , اسکلت فلزی پیش ساخته  در بیرجند , طراحی نمای اسکلت فلزی پیش ساخته  در بیرجند , مقاومت اسکلت فلزی  در بیرجند , نقشه اسکلت فلزی پیش ساخته  در بیرجند , بهای تمام شده اسکلت فلزی پیش ساخته  در بیرجند , نصاب اسکلت فلزی پیش ساخته  در بیرجند , روش نصب اسکلت فلزی پیش ساخته  در بیرجند , تولید اسکلت فلزی پیش ساخته  در بیرجند , قیمت اسکلت فلزی اجاره ای  در بیرجند

سوله بیرجند، سازه در بیرجند، اسکلت فلزی در بیرجند، قیمت سوله در بیرجند ، قیمت سازه در بیرجند ، قیمت اسکلت فلزی در بیرجند ، نصب و اجرا سوله در بیرجند ، نصب و اجرا سازه در بیرجند ، نصب و اجرا اسکلت فلزی در بیرجند ، سوله فلزی سبک بیرجند ، اسکلت فلزی سبک در بیرجند ، ساختمان اسکلت فلزی در بیرجند ، تولید سوله در بیرجند ، ساخت سازه بتونی در بیرجند ،تولید اسکلت فلزی در بیرجند

طراحی انواع سازه در بیرجند :

منظور از طرح یک سازه تعیین پیکربندی، ابعاد و مشخصات قطعات آن به نحوی است که سه هدف اصلی تعیین شده در بندهای تامین شوند.

۱-ایمنی
۲- عملکرد مطلوب
۳- پایایی
بر این اساس در طراحی سازه های فولادی و بتنی عمدتاً از سه روش استفاده می شود.
الف) روش طراحی تنش مجاز (ASD)
ب) روش طراحی مقاومت نهایی
ج) روش طراحی حالات حدی (LSD)

photo_2016-11-26_17-48-45

طراحی مقاومت نهایی
در این روش طراحی، ضرایب اطمینان در بارها ضرب می شود و بارها افزایش داده می شوند و در مقابل در محاسبات ، خود مقاومتهای اصلی وارد می شوند.این روش طراحی در روش LRFD در فولاد و در روش USD بتن در ایین نامه های آمریکا به کار گرفته می شود.
وارد کردن اصل مقاومت در محاسبات خصوصیات تازه ای به وجود می اورد و امکانات تازه ای را در اختیار طراح قرار می دهد که در روش ASD امکان پذیر نیست.برای مثال در طراحی بتن می توان رفتار غیر خطی بتن را وارد محاسبات کرد در حالی که این کار در روش قبلی امکان پذیر نیست.
ج) روش طراحی حالات حدی (LSD)
images-9
در این روش طراحی قسمتی از ضریب اطمینان در بارها اثر داده می شوند و قسمتی از ضرایب اطمینان در مقاومتها.یعنی هم بارها بزرگ می شوند و هم مقاومتها کاهش داده می شود.توضیح اینکه عدم اطمینانی که در طراحی وجود دارد هم ناشی از بارها و هم ناشی از مقاومت هاست.بنابراین بهتر است هر دو عدم اطمینان به صورت جداگانه در نظر گرفته شود.در این روش می توان با اگاهی بیشتر نسبت به ظرایب اطمینان تصمیم گرفت.
در این روش بجای استفاده از یک ضریب اطمینان شکسته شده که ضرایب جزئی اطمینان (Partical Safty factor) نامیده میشوند استفاده می شود.